เมือสิทธิ้ในการยืนต้นอย่างที่ต้นไม้

เมือสิทธิ้ในการยืนต้นอย่างที่ต้นไม้ลักต้นควรจะเป็นถูกริดๆ รอนๆ ด้วยความง่ายใน การจัดการ ยังคงเป็นแค่เรื่องผ่านตาตราบใดที่เรายังหายใจและเดินเหินไต้คล่อง ภาพต้นไม้ ที่ดูพิเศษๆ ก็คงมืให้เห็นอีกเป็นระยะๆ อย่างเช่นนนทรีต้นนี้ที่ไม’มีสิทธึ๋ในรูปทรงที่ถูกต้องของ ตัวเอง เป็นต้น
อาชีพมือกลองรับมุVฅลกมีหน้าที่ เอาเสียงกลองไปกระฅุ้นความVๆ ค้าใม่มีเสียงกลองฅบ คนดูอๆพำ แค่ 60 เปอรเซ็นค่ แค่ค้ามีเสียงกลอง นมว่าพำกึงร้อย เพราะIV’าร้ว่าอันน ฮา หัวเราะได้เต็มทใม่ต้องอายใคร ครีมทองคำ|
เอกวิทย์ เสน่ห์พร
บอกลองบาดนักเลงที่รักดนตรีและควาบอา!]/าสายเลือด เริบวิกีบอกลองดัวยการดีไหัวงโรงเรียนสบัยนัรยบดัน ก่อนซีวิตจะพลิกมันบาเป็นบอกลองรับUVไหัตลกซื่อดัง หบา จ๊กบก ตั้งแต่สบัยเป็นตลกคาเพบากึงยุคแก๊งสาบซ่า นัจจุบนพวิกย์Vองน้องๆ ตีกลองบานานกว่า 18 ปีแล้ว และปีนยันว่ายังคงรับUVต่อไนั
Cubism เป็นงานคิลปะที่มีความพิเศษอยู่ที่การตัดทอน รายละเอียด แต่ยังคงจุดเด่นที่สำคัญไว้ จึงนำแนวคิดนี้มารวม กับภาพดาราตลกของไทยซึ่งแต่ละคนมี เอกลักษณ์เฉพาะตัว เซ่นเดียวกับแนวคิดของคิลปะแบบคิวบิสม์ สร้างสรรค์งานโดย ครีมทอง การปักลายด้วยด้ายสีต่างๆ ลงบนผ้าดิบ เพราะเป็นเทคนิคที่ ผสมผสานและแตกต่างจากการวาดภาพทั่วไป ภาพที่ได้จึง แตกต่างและมีคุณค่ามากกว่า อำพล ริเนฮะง้อ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศสิลป๋ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รี้อความทรงจำกับดินสอVอง นฆ ปักษนาวิน คุณพบ นฆ ปักษนาวิน ที่ไหน เราพบกันในร้านขายของทางวิทยาศาสตร์ ด้านธรรมชาติวิทยา รูปลักษณ์ภายนอกของผม เป็นไม้บรรทัดแต่ผมเป็นดินสอ แล้วเขาก็ชอบที่ ผมเหมือนปรอทวัดไข้อีกด้วย ต่อมาผมทง!ว่า เขาชอบวิทยาศาสตร์
พอๆ กับคิลปะ เราเหมือน กันตรงที่มีความไม่เหมือนกันของสิงฺที่เห็นจาก ‘ภายนอก’ และสิงที่อยู่ ‘ภายใน’ นี่ล่ะครบ อะไรทำให้เขาหยิบคุณขนมาเขียน และทำไม ยัง norV ยนจนถึงทกอัUU
ไม่นานมานี้เองเขาเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่า เขาเขียนเพราะเขาลี่อสารอะไรที่ชับช้อนออกมา ด้วยการพูดไม่ได้ ครีมดารา จริงๆ แล้วงานสื,อสาร หลากหลายที่เขาทำ ผมว่ามันมาจากปมอันนี้ ของเขาแหละครับ
10 กว่าโ)ที่เขียนหนังสือ เขาพบการเปลี่ยนแปลง ของตัวเองอย่างไรบ้าง
ผมว่าเขาไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับ พูดน้อย และจ่อมจมในโลกของความคิดแล้วก็เล่ามัน ออกมา สิงที่อาจเปลี่ยนไปคือท่าทีของเขาใน การให้คุณค่า เขาไม่คิดว่าโลกของการเขียนนั้น โรแมนติกเหมือนตอนยังเป็นเด็ก แน่นอน การเขียนเป็นสิงที่ต้องทำคนเดียว เหมือนกับ นักว่ายนํ้าหริอคนเลี้ยงวัว แต่เรา’จะพบ1ว่ามันมี ความโยงใยลัมพันธ์กับสิงอื่นๆ อยู่เสมอ นย ปักษนาวิน ทำงานสร้างสรรค์หลายอย่าง มันรองรับการสือสารความคิดที่ตกตะกอน อย่างไร

counter concept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>